tử vi 12 con giáp 2015

Xem Tử Vi 2015: Đinh Mẹo 29 Tuổi – Âm Nam

30 THÁI ẤT TỬ VI – ĐINH MẸO – 29 TUỔI – ÂM NAM (Sanh từ ngày 29-1-1987 đến 16-2-1988) Vật Phẩm May Mắn Nam Đinh Mẹo 29 tuổi: Long Quy Trấn Trạch Tướng tinh: Con Gà- Con dòng Xích Đế, cô quạnh MẠNG: Lư trung Hỏa (Lửa lò) SAO: Thổ Tú: Rối rắm, nạn tai

Xem Tử Vi 2015: Ất Mẹo 41 Tuổi – Âm Nam

29 THÁI ẤT TỬ VI – ẤT MẸO – 41 TUỔI – ÂM NAM (Sanh từ 11-2-1975 đến 31-1-1976) Vật Phẩm May Mắn Nam Ất Mẹo 41 tuổi: Thiềm Thừ Ngọc Myanmar Tướng tinh: Con Dơi – Con dòng Hắc Đế, phú quý MẠNG: Đại khê Thủy (Nước khe lớn) SAO: Thái Dương: may mắn, danh

Xem Tử Vi 2015: Quý Mẹo 53 Tuổi – Âm Nam

28 THÁI ẤT TỬ VI – QUÝ MẸO – 53 TUỔI – ÂM NAM (Sanh từ 25-1-1963 đến 12-2-1964) Vật Phẩm May Mắn Nam Quý Mẹo 53 tuổi: Chuỗi Ngọc Bi Bầu Tướng tinh: Con Hươu – Con dòng Bạch Đế, phú quý MẠNG: Kim bạch Kim (Vàng trắng) SAO: Thái Âm: may mắn, danh lộc

Xem tử vi 2015: Tân Mẹo 65 Tuổi – Âm Nam

27 THÁI ẤT TỬ VI – TÂN MẸO – 65 TUỔI – ÂM NAM (Sanh từ 6-2-1951 đến 26-1-1952) Vật Phẩm May Mắn Nam Tân Mẹo 65 tuổi: Chuông Gió 6 Thanh Tướng tinh: Con Rắn – Con dòng Thanh Đế, trường mạng Mạng: Tòng Bá Mộc (Cây tùng bách) Sao: Thổ tú: rối rắm, nạn

Xem tử vi 2015 : Kỷ Mẹo 77 Tuổi – Âm Nam

26 THÁI ẤT TỬ VI – KỶ MẸO – 77 TUỔI – ÂM NAM (Sanh từ ngày 19-2-1939 đến 7-2-1940) Vật Phẩm May Mắn: Tượng Phật Di Lạc Cẩm Thạch Tướng tinh: Con Rồng- Con dòng Huỳnh Đế, phú quý MẠNG: Thành đầu Thổ (Đất trên thành) SAO: Thái Dương: may mắn, danh lộc tốt HẠN: